Nieuwsbrief 1: Bericht van GraanGeluk

Eindelijk, bericht van GraanGeluk. En een goed bericht, over waar we twee maanden mee bezig zijn geweest. Een drukke en spannende tijd, waarin de oogst van het afgelopen jaar verwerkt moest worden (is de kwaliteit goed, lukt de verwerking en de afzet?). Tegelijkertijd zijn we alweer hard aan de slag gegaan om de oude en nieuwe akkers voor te bereiden op het nieuwe graanseizoen.

Eindelijk, bericht van GraanGeluk. En een goed bericht, over waar we twee maanden mee bezig zijn geweest. Een drukke en spannende tijd, waarin de oogst van het afgelopen jaar verwerkt moest worden (is de kwaliteit goed, lukt de verwerking en de afzet?). Tegelijkertijd zijn we alweer hard aan de slag gegaan om de oude en nieuwe akkers voor te bereiden op het nieuwe graanseizoen.

Maar vooral om het volgende probleem waren we noodgedwongen stil: de Paus en het Vaticaan hadden een probleem als er gezegd werd: ‘Geen geld, geen Zwitsers.’ Begin september hadden wij een vergelijkbaar probleem voor 2022: ‘Geen grond, geen granen.’ Door het onverwachte verlies van onze prachtige akker van 10,4 hectare aan de Panoramaweg in Bennekom, hielden we minder dan 5 van onze 15,4 hectare over! Konden we wel doorgaan? De zoektocht naar alternatieve akkers vanaf dat moment, terwijl wij net onze GraanDelen-campagne waren begonnen, was weerbarstig. Maar die zoektocht is dan toch gelukt, we kunnen en zullen doorg(r)aan, we hebben weer Gelderse grond onder onze voeten. En het zijn nog hele mooie akkers ook!

Op dit moment zijn wij als startup immateriële stichting nog afhankelijk van transitiesubsidies inzake biodiversiteit, bodem(leven) herstel, korte ketens en natuur-inclusieve landbouw. Wij noemen dat overigens boeren-inclusieve natuur. Voor de in 2020 en 2021 toegekende subsidies (respectievelijk Provincie Gelderland, Platform Natuurinclusieve Landbouw en het Ministerie van LNV) hebben wij ons projectaanvragen gebaseerd op 18 hectare.

Graandelen
GraanGeluk wil natuurlijk niet afhankelijk blijven van overheidssubsidies. In toenemende mate brengen de granen inkomsten, maar volledig kostendekkend zijn die (nog) niet. We willen in ieder geval nauw samen blijven werken
met overheden, om hen betrokken te houden en verandering van regelgeving tot stand te brengen. Want naar ons idee kunnen we ons doel alleen halen als iedereen meedoet: boer- boswachter-burger én overheid. Om consumenten en burgers enerzijds deelgenoot te maken van onze idealen en anderzijds ook daadwerkelijk te laten participeren, zijn we afgelopen zomer begonnen we met een hybridevorm van donatie en crowdfunding: onze GraanDelen..

Een GraanDeel is nu nog met een knipoog naar een echt formeel een financieel (Gr)aandeel, maar wel een zeer serieuze die we binnen een paar jaar willen uitbouwen tot publieke financiering. Op dit moment bestaat een GraanDeel uit een donatie van 100 euro, waartegenover een aantal van onze streekgraanproducten (bier, brood, en meer) en een bijeenkomst (oogstfeest) staan. We kunnen dus weer voort! Mede dankzij veel vrijwilligers, steunende politici en een deskundig netwerk hebben we stevig aan de weg kunnen timmeren.

Mocht u het hebben gemist, aan media-aandacht geen gebrek. De regionale en lokale media (De Gelderlander, Omroep Gelderland) besteedden hier ruimte aandacht aan, maar ook vakbladen (De Boerderij, Nieuwe Oogst, Vee en Gewas) en landelijke media (Vroege Vogels, EenVandaag, Foodlog). Op onze website staan de links, maar deze twee zijn het meest compleet:

Het verlies van onze Bennekomse akker hebben we nu goedgemaakt met drie hele gave akkerlocaties in Gelderland. In onze volgende nieuwsbrieven die we vanaf nu minstens eens per maand maken, graan we vertellen welke akkerlocaties dit zijn en wat het verhaal erachter is. En wie onze nieuwe partners zijn.Tot slot: we kunnen heel tevreden zijn over de oogst van het afgelopen jaar. In totaal maar liefst 33 ton. De gerst is prima bevonden door de keurmeesters en de mouterij, het eiwitgehalte is precies goed. Onze unieke en door ons geherintroduceerde Veluws Kruiprogge leidt zelfs tot verbijstering onder professionele molenaars! Want wat blijkt: we hebben de dikke roggekorrel van vroeger weer terug die verdwenen was! Ook hierover vertellen we binnenkort meer. Nieuw voor ons zijn de Spelt, Rode en Zwarte Emmer, ons eigen mosterdzaad. En we kunnen eindelijk experimenteren met boekweitproducten nu we na schoning netto 2500 kg Grijs Brabants boekweitzaad hebben. En natuurlijk hebben we onze Aalter Troshaver, een prachtig en glutenarm product. Kortom: het smaakt allemaal naar meer.

Kortom, stay tuned, we keep you posted.

Wil je een opgemaakt uittreksel van deze nieuwsbrief hebben? Dan kun je deze hier downloaden.

Gerelateerde media

Met GraanGeluk zaai je mee aan gezonde akkers, herstel van biodiversiteit en weer kansen voor insecten, wilde bijen, vlinder en akkervogels als patrijs en veldleeuwerik.

FAQ

Wat biedt GraanGeluk?

GraanGeluk biedt gezond streekbrood en bijzonder bier, gemaakt van lokaal geteelde granen.

Welke doelstelling heeft GraanGeluk?

Om de akkers op een natuurlijke, agro-ecologische manier te herstellen, in te zaaien met zeldzame, Nederlandse gewassen en deze oergranen te oogsten voor gezond ambachtelijk streekbrood en natuurbier.

Wat is de (in)directe impact van GraanGeluk?

Met GraanGeluk zaai je mee aan gezonde akkers, herstel van biodiversiteit en weer kansen voor insecten, wilde bijen, vlinder en akkervogels als patrijs en veldleeuwerik.

Meer vragen? Neem gerust contact op.

Contact