Geschiedenis Westbergveld

De geschiedenis van het Westbergveld in vogelvlucht

De Westberg is één van de mooiste en oudste plekken van Wageningen. De overblijfselen van de eerste kerk uit ca 1100 en het bijbehorende kerkhof liggen er verscholen, het laatste was tot ver in de dertiende eeuw in gebruik. Ook vinden we hier de negentiende -eeuwse begraafplaats van de adellijke familie De Constant Rebecque, voormalig eigenaars van het landgoed Belmonte. Omdat de westelijke zijde van de akker bijna een meter zwarte grond heeft, weten we dat hier ook al zo’n vijfhonderd jaar wordt geboerd.

Vanaf het jaar 2017 hebben wij als GraanGeluk in samenwerking met de vader en zoons van Maatschap Achterstraat de akker in gebruik om in plaats van de gebruikelijke snijmais historische of bijzondere streekgranen te telen voor streekbrood -en bier. Een opmerkelijk toeval: onze akker is ongeveer een bunder (1,2 hectare) groot, exact de omvang van wat een mens gemiddeld aan ‘aarde’ (grond) nodig heeft om van te leven.

Wij, de Stichting Graangeluk, hebben besloten om van het Westbergveld de mooiste natuurboerenakker van Nederland te maken met de hoogst mogelijke (agro)biodiversiteit. Een akker waar zowel mens als dier van eten. Een voorbeeldakker dus met historische granen én puur inheemse flora (akkerkruiden) op de plek waar de wortels van zowel de stad Wageningen als de landbouwhogeschool -en universiteit liggen. Een parel die ook nog eens tussen de twee prachtige Wageningse arboretums ligt: Belmonte en De Dreijen.

Tot 1288 staat hier de officiële hoofdkerk van Wageningen, totdat de huidige Kerk op de markt deze functie overneemt. Dan houdt ook het begraven van de doden op de Westberg op. Omstreeks 1400 geeft bisschop Frederik van Blankenheim toestemming aan ‘den arme leek N’ om op het oude kerkhof groenten en fruitgewassen te verbouwen voor zijn levensonderhoud. In 1480 raakt de kerk zwaar beschadigd tijdens het beleg van Maximiliaan van Oostenrijk en wordt in waarschijnlijk verkleinde vorm toch hersteld. Het wordt het eindpunt van de jaarlijkse (rond 24 juni) Sint Jansprocessie vanuit de stad. Na de reformatie eind zestiende eeuw worden deze katholieke uitingen verboden en vervalt het kerkje waarna het vervolgens wordt gesloopt.

In die tijd vonden er inmiddels al volop agrarische activiteiten op de Westberg plaats. Begin negentiende eeuw werden de gronden opgekocht door de Baron van Lynden uit Hemmen. Samen met het huidige arboretum Belmonte vormde het een adellijk landgoed met bijbehorend landhuis en gebouwen, verder ontwikkeld en voortgezet door de ingetrouwde familie De Constant Rebecque. In de jaren ’30 kwam het onder beheer van het Gelders Landschap, vanwege zijn natuurschoon. Het landhuis en bijbehorende gebouwen werden in 1944 zwaar beschadigd. In de jaren ’50 worden de terreinen overgedragen aan de Landbouwhogeschool die aan de oostkant van de Holleweg het huidige Arboretum Belmonte stichtte. De Westbergakkers lagen er vervolgens wat verloren bij, er werden wel plannen tot bebouwing gemaakt, maar deze vonden (gelukkig) geen doorgang. De grond werd vervolgens benut als proefveld met o.a. verschillende tarwerassen door de afdeling Plantenveredeling. Vanaf 1995 tot 1999 was hier Stadtuinderij De Kring gevestigd en vervolgens vond er drijfmest gevoede maïsteelt plaats. In 2017 kreeg het terrein zijn huidige functie doordat oude landbouwgewassen geherintroduceerd worden. Kortom, aan adellijke, kerkelijke en boerengeschiedenis geen gebrek op de Westberg.

Vanwege zijn bijzondere historische en archeologische betekenis is de gehele Westberg archeologisch rijksmonument en ook de negentiende -eeuwse begraafplaats met de resten van de oude kerk staat onder monumentale rijksbescherming.

Een uitgebreide beschrijving van de monumenten en het terrein is te vinden in het boekwerk: “De Westberg, een monumentaal Wagenings erfgoed”, in mei 2022 uitgegeven door de Historische Vereniging Oud-Wageningen.

Gezicht op Wageningen met de Grebbeberg, 1826-1844

Vervaardiger: Abraham Johannes Couwenberg
Datering: 1826-1844
Bron: Gelders Archief, Toegang 1551 Topografisch Historische Atlas Gelderland.
Inventarisnummer 2494, Gezicht op Wageningen en de Grebbeberg vanuit het oosten.
Klik hier voor meer (bron)informatie.

Het Westbergveld (en arboretum Belmonte) van Wikipedia:

Grote delen van de landbouwgronden op de Wageningse Berg waren in de zeventiende eeuw eigendom van Lubbert Adolph Torck. Via Frans Godert van Lynden van Hemmen kwam een deel van dit gebied in 1834 door erfenis in het bezit van zijn schoonzoon Thierry Juste baron De Constant Rebecque de Villars (1786-1867), telg van de Nederlandse tak van de adellijke familie De Constant Rebecque. Hij bouwde er omstreeks 1845 een villa in Italiaanse stijl met een spectaculair uitzicht over de Nederrijn. De Constant Rebecque de Villars gaf het 17 hectare grote bezit de naam Belmonte en liet het inrichten als landgoed. Het terrein bestond oorspronkelijk uit hakhoutbos, akkerbouwland en tuinderijen. Het gebied werd door de landschapsarchitect Jan David Zocher omgevormd naar een park in de voor die tijd gebruikelijke Engelse landschapsstijl. Halverwege de helling kwam een berceau. De eigendommen strekten zich naar het Westen uit tot over de Holleweg. Hier werd nabij de restanten van een oude kapel een grafmonument ingericht. In het oostelijke deel kwamen lanen en werd het hakhoutbeheer omgezet in regulier bosbeheer. Bij het landhuis hoorden een theekoepel en een koetshuis. Jarenlang bewoonden baronnen en baronessen het landgoed, totdat het in 1936 werd verkocht aan Het Geldersch Landschap en de gemeente Wageningen. Door de gemeente werd op de aangekochte grond, naar een ontwerp van Jan Bijhouwer, de Westbergweg aangelegd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd villa Belmonte verwoest.

Het verbouwen van Nederland

Het uiteindelijke doel van GraanGeluk is dat we op onze akkers niet meer alleen maar snijmais (veevoer) zien staan, maar vooral een keur aan diverse oude en nieuwe gezonde graansoorten met daartussen welig tierende inheemse akkerkruiden.

Met GraanGeluk zaai je mee aan gezonde akkers, herstel van biodiversiteit en weer kansen voor insecten, wilde bijen, vlinders en akkervogels als patrijs en veldleeuwerik.

FAQ

Wat biedt GraanGeluk?

GraanGeluk biedt gezond streekbrood en bijzonder bier, gemaakt van lokaal geteelde granen.

Welke doelstelling heeft GraanGeluk?

Om de akkers op een natuurlijke, agro-ecologische manier te herstellen, in te zaaien met zeldzame, Nederlandse gewassen en deze oergranen te oogsten voor gezond ambachtelijk streekbrood en natuurbier.

Wat is de (in)directe impact van GraanGeluk?

Met GraanGeluk zaai je mee aan gezonde akkers, herstel van biodiversiteit en weer kansen voor insecten, wilde bijen, vlinder en akkervogels als patrijs en veldleeuwerik.

Meer vragen? Neem gerust contact op.

Contact

Over ons

Help mee om de akkers op een natuurlijke, agro-ecologische manier te herstellen, in te zaaien met zeldzame, Nederlandse gewassen en deze oergranen te oogsten voor gezond ambachtelijk streekbrood en natuurbier.

Stichting GraanGeluk

KvK: 80611893  

Bezoekadres

Bakkerista Steenstraat

Steenstraat 81

6828 CG Arnhem

Kantoor adres

Stichting GraanGeluk

Zypendaalseweg 91

6814 CG Arnhem

Contact