Nieuwsbrief 3: GraanGeluk in het nieuwe regeerakkoord

Onze GraanDelen zijn eindelijk op de post. Later dan we wilden en beloofden, waarom leggen we zo dadelijk uit. Het goede nieuws is dat GraanGeluk flink op weg is met de voorbereidingen voor het voorjaar en de zomer. We zijn gegroeid van 15 naar ruim 30 hectare. Ongeveer de helft hiervan moet vanaf medio maart tot mei nog ingezaaid met de zomergranen zoals onze Zomergerst, Aalter Troshaver, Rode Emmer, Mosterd en Grijze Brabantse Zandboekweit. Mogelijk graan we ook experimenteren met (humane teelt) Suikermais, Huttentut en Gierst. De wintergranen die we hebben ingezaaid zijn Veluws Kruiprogge, Zwarte Emmer, Spelt en Eenkoorn. Bij één van de inzaai-momenten maken we een GraanGeluk Lentefeestje, dus stay tuned (we melden alle events in onze nieuwsbrieven).

Onze GraanDelen zijn eindelijk op de post. Later dan we wilden en beloofden, waarom leggen we zo dadelijk uit. Het goede nieuws is dat GraanGeluk flink op weg is met de voorbereidingen voor het voorjaar en de zomer. We zijn gegroeid van 15 naar ruim 30 hectare. Ongeveer de helft hiervan moet vanaf medio maart tot mei nog ingezaaid met de zomergranen zoals onze Zomergerst, Aalter Troshaver, Rode Emmer, Mosterd en Grijze Brabantse Zandboekweit. Mogelijk graan we ook experimenteren met (humane teelt) Suikermais, Huttentut en Gierst. De wintergranen die we hebben ingezaaid zijn Veluws Kruiprogge, Zwarte Emmer, Spelt en Eenkoorn. Bij één van de inzaai-momenten maken we een GraanGeluk Lentefeestje, dus stay tuned (we melden alle events in onze nieuwsbrieven).

Landschapsgrond
Ronduit trots zijn we op het feit dat GraanGeluk – weliswaar niet met onze naam, maar wel met onze methode en missie – het regeerakkoord heeft gehaald onder de gloednieuwe, maagdelijke term ‘Landschapsgrond.’ Dat woord staat nog
niet eens in de Van Dale. Dit opmerkelijke succes is onder meer te danken aan de geslaagde excursies en GraanGeluk-werkbezoeken van afgelopen zomer. Voormalig ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber nam toen het initiatief om met een grote delegatie van haar partij langs te komen. Ook haar opvolger in de Kamer was aanwezig: Pieter Grinwis. We hebben toen bijna alle GraanGelukakkers van Wageningen tot Bennekom en Landgoed Quadenoord in het Renkums Beekdal bezocht. Onze akkers waren toen prachtig en het GraanGeluk-brood en bier vielen in de smaak.

In het regeerakkoord staat dat nieuwe verdienmodellen worden gestimuleerd. Daarna lezen we deze twee GraanGeluk-gerelateerde zinnen: Met langjarige overeenkomsten en een passende vergoeding vergroten we de mogelijkheden van (agrarisch)natuur en landschapsbeheer. We creëren een tussenvorm van natuur en landbouwgrond: landschapsgrond. Grinwis: ‘Het bezoek aan jullie akkers was enorm inspirerend, dus ja, GraanGeluk heeft een rol gespeeld in onze formatiegesprekken. Ook mijn collega Derk Boswijk (CDA) stuitte op veel boeren die in de buurt van natuurgebieden wonen en werken en daar in de knel zitten, hij kwam met de term Landschapsgrond.’

Biodivers boerencultuurlandschap
GraanGeluk zal komende zomer laten zien wat wij onder Landschapsgrond verstaan: een vitaal boerencultuurlandschap in en om natuurgebieden met onze biodiverse humane graanteelten op organische agro-ecologische wijze: gezonde grond voor gezonde producten in een gezonde lokaal-regionale ecologische economie. Voor GraanGeluk wordt het dit jaar een hele toer om politiek, bestuur en publiek duidelijk te maken dat Landschapsgrond om een uitermate urgente kwestie gaat. Nederland dreigt ongekend veel landschap te verliezen, en dan vooral het overgebleven boeren- en voedsellandschap. Met de druk van woningbouw, sierboomteelt, ‘nieuwe natuur’ en de ‘inzaai’ van zonnepanelen verdwijnen onze akkers en graslanden in ijltempo. Soms lijkt het of voedsel iets is dat we dan maar uit het verre buitenland moeten halen, zoals Oekraïne, terwijl overheden de mond vol hebben van het stimuleren van nood- en broodzakelijke kringlooplandbouw, (agro)biodiversiteit, klimaatboeren en korte ketens; allemaal zaken waar GraanGeluk al jaren met veel resultaat aan werkt. Maar….. als alle akkerbodems onder ons voeten worden weggetrokken, waar telen we dan nog onze streekgranen voor ons brood en bier?

Delicatessen
Komende nieuwsbrieven zullen we het vooral hebben over onze Gelders GraanGeluk-brood & bier-avontuur, de uitbreiding daarvan en onze ambitie om met Tom van Otterloo meer bakkers in onze regio met onze streekgranen te laten werken. We zijn beretrots op onze nieuw topproducten zoals onze schapen- Graangelukbierkaas van Gerrit Boonzaaijer in Achterberg, (Horstbrande Kaas) en de mosterd van zowel ons eigen geoogste mosterdzaad als GraanGelukbier, gemaakt door Smits Specialiteiten in Rhenen, één van ’s Neerlands meest uitgebreide en hoogkwalitatieve delicatessenzaken van vader en zoon Matthijs en Kees Smits.

Mantelzorg
Dat de ruim 70 GraanDelen nu pas op de post graan, heeft een paar oorzaken, van zakelijke en persoonlijk aard. We hebben besloten om de GraanDelen bij de uitvoerende Stichting GraanGeluk te laten en nog niet onder te brengen bij onze gelieerde Stichting Vrienden van GraanGeluk. De SVVGG heeft nog geen ANBI-status, en de GraanDelen zijn feitelijk ook geen financieel product maar een knipoog naar het woord ‘aandeel’ omdat we ons GraanGeluk met akkergronden en al letterlijk met zoveel mogelijk mensen willen delen. Een andere reden voor alle vertraging is – naast de remmende werking van de COVID-maatregelen – van persoonlijke aard: als GraanGeluk-kartrekker is het voor mij vanaf de nazomer een steeds moeilijker en zwaardere periode gezien de medische (en mantel)zorg voor mijn 77-jarige vader die nu te maken heeft met, inmiddels uitgezaaide, slokdarmkanker. Komende weken zal uitwijzen of een combinatie van chemo en immuuntherapie – uitgevoerd vanuit een nieuw wetenschappelijk onderzoek – soelaas biedt tegen de slopende ziekte.

Inmiddels heb ik veel met mijn vader gewandeld langs de nieuwe, prachtige GraanGeluk-akkers waar ik in de komende nieuwsbrieven meer over zal zeggen. Ik heb altijd gedacht dat het mijn in 2017 overleden moeder (74) was die zich gedreven ontfermde over het laatste boerencultuurlandschap in Renkum, het dorp van mijn jeugd. Nu blijkt dat mijn vader net zo begaan is, hoe vaak hij zich niet verbaasd en verontwaardigd uitspreekt over hoe mooi de levendige GraanGeluk-akkers zijn ten opzichte van al die ‘nieuwe natuur’ die ons ooit schilderachtige cultuurlandschap steeds verder verschraald, verruigd en verrommeld. Ook hij mist de wuivende korenvelden uit zijn en mijn jeugd! Met die missie graan we dus door! Op naar een mooi voorjaar en een zonnige GraanGelukkige zomer.

Wil je een opgemaakt uittreksel van deze nieuwsbrief hebben? Dan kun je deze hier downloaden.

Gerelateerde media

Met GraanGeluk zaai je mee aan gezonde akkers, herstel van biodiversiteit en weer kansen voor insecten, wilde bijen, vlinder en akkervogels als patrijs en veldleeuwerik.

FAQ

Wat biedt GraanGeluk?

GraanGeluk biedt gezond streekbrood en bijzonder bier, gemaakt van lokaal geteelde granen.

Welke doelstelling heeft GraanGeluk?

Om de akkers op een natuurlijke, agro-ecologische manier te herstellen, in te zaaien met zeldzame, Nederlandse gewassen en deze oergranen te oogsten voor gezond ambachtelijk streekbrood en natuurbier.

Wat is de (in)directe impact van GraanGeluk?

Met GraanGeluk zaai je mee aan gezonde akkers, herstel van biodiversiteit en weer kansen voor insecten, wilde bijen, vlinder en akkervogels als patrijs en veldleeuwerik.

Meer vragen? Neem gerust contact op.

Contact